İnşaat Konseyi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

Photo of author

Anasayfa » Haberler » Editörün Seçtikleri » İnşaat Konseyi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

İnşaat Konseyi Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) stratejik sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği ‘Sektörel Konseyler’ yeni dönem çalışmalarının startını verdi. Eğitim Konseyi’nin ardından İnşaat Konseyi de sektörün tüm dinamikleriyle birlikte ‘Strateji Arama Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.

BTSO tarafından Uludağ’da iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School’da gerçekleştirilen İnşaat Konseyi Çalıştayı, BTSO meclis ve komite üyeleri, üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun bir katılımla yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa’nın son 10 yılda BTSO öncülüğünde önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi. Başta TEKNOSAB, GUHEM, MESYEB, BUTEKOM ve Bursa Business School olmak üzere birçok örnek projenin ortak akılla ortaya çıktığını ifade eden Şenocak, “Sektörel Konseylerimiz, yola çıktıkları ilk günden itibaren, ticaretin önündeki engelleri etraflıca konuştuğumuz, çözüm önerilerimizi ve sektörümüzün gelecek vizyonunu hep birlikte belirlediğimiz güçlü platformlar oldu. Çalışmalarına 2014 yılında başlayan İnşaat Konseyimiz de kamu-özel sektör- yerel yönetimlerimiz, akademik odalarımız ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizin etkin katılımı ve değerli fikirleriyle bu projenin sürükleyici gücüdür. Konsey çalışmalarımızla Bursamızı, çevre bilinci ve insan sağlığı ile birlikte sürdürülebilir üretim, ticaret ve ihracat değerlerini her geçen yıl daha da artıran akıllı bir kent kimliğiyle büyütmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

“Bursa’nın Kurtuluş Reçetesi Mekansal Planlama”
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Marmara Bölgesi’nin yoğun nüfusu ve fay hatlarına yakın konumu sebebiyle deprem bakımından dünyanın en riskli bölgeleri arasında bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Marmara’da olası bir afet, aklımızdan bile
geçirmek istemediğimiz can kayıplarının yanında tehdit altındaki çevre illerle birlikte ülkemizin milli gelirinin yarısına etki edecek düzeyde. Beklenen riski en düşük seviyeye indirmemiz gerekiyor. İlk Konsey toplantılarımızın raporlarında da ifade ettiğimiz gibi bulunduğumuz coğrafyanın kurtuluş reçetesi mekânsal planlamadır. KOBİ OSB ve Lojistik Merkez, Organize Ticaret ve Organize Konut gibi nitelikli projeler de bu planlamanın en önemli adımları olacaktır.”

Bursa’nın artık her yönüyle planlı, yüksek gelire sahip ve akıllı şehircilik modeliyle geleceğe hazırlanması gerektiğini dile getiren Alparslan Şenocak, “Bu kapsamda İnşaat Konseyimizi de yeniden yapılandırdık. Konsey bünyemizde oluşturduğumuz Master Plan-Mekansal Plan, Yapı Güvenliği ve Kentsel Dönüşüm, Fuarlar, Ar-Ge Proje Geliştirme, Resmi Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili alt çalışma gruplarımızı oluşturduk. Yeni dönem çalışmalarımızın sektörümüz ve Bursamız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ortak Sorunları Birlik ve Dayanışmayla Çözüyoruz”
BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, inşaat sektörünün ülkelerin ekonomik büyümesi ve kalkınmasında kritik role sahip olduğunu söyledi. Sektörün eski ve riskli yapıları güvenli ve modern bir niteliğe kavuşturma misyonu taşıdığını vurgulayan Ali Tuğcu, “Deprem riskinin ve yeşil dönüşümün ekonomik politikalara yön verdiği bir dönemde, çevre dostu inşaat projeleri ile sürdürülebilirlik konusunda da önemli adımlar atarak, hem şehirlerimizin estetik görünümünü iyileştirme hem de çevre dostu yapıların hayata geçmesini sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirme sorumluluğuna sahibiz. Bu nedenle sektörün ortak sorunlara birlik ve dayanışma içinde çözüm üretmesi oldukça önemli. Vizyoner bir bakış açısıyla sadece bina yapan değil, aynı zamanda geleceği inşa eden bir yapıyı da yine sektörümüzün tüm taraflarıyla birlikte gerçekleştirebiliriz.” dedi.

“Bursa Dönüşüm Sürecinde Öncelikli Şehirler Arasında”
BTSO İnşaat Konseyi’nin dönüşüm sürecinde öncelikli illerin başında gelen Bursa’da başta ‘Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu’ olmak üzere çok değerli çalışmaları kamuoyunun gündemine sunduğunu hatırlatan Ali Tuğcu, “Bugünkü örnek birlikteliğimizle başta kentimizin mekansal planlaması olmak üzere, yeni dönemde de birçok örnek projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Destekleri için BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, üniversitelerimize, akademik odalarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni
ediyorum.” diye konuştu.

“Üniversite-Sanayi İşbirliğinin En Önemli Platformu”
Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, konsey çalışmalarının üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli platformlarından biri olduğunu söyledi. Ar-Ge ve eğitim konusunda özellikle depremden sonra gündeme gelen sismik izolasyon, ileri ve akıllı teknolojik malzemeler, modüler ve prefabrik binalar ve coğrafi bilgi sistemleri gibi konularda yol haritalarını belirlediklerini ifade eden Bayhan, “Vizyoner girişimi nedeniyle BTSO Yönetim Kurulu’na ve çalışmalarımızı destekleyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Naci Çağlar’a teşekkür ediyorum.” dedi.

“Çok Boyutlu ve Planlı Çalışma”
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin çok boyutlu ve planlı çalışmaya duyulan ihtiyacı bir kez daha gösterdiğini ifade etti. İnşaat Konseyi ile akademik bilginin sektörde uygulama sahası bulduğunu belirten Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, sektörün tüm taraflarının fikirlerini ortaya koydukları ve yol haritalarının belirlendiği çalışmanın kente büyük değer katacağına inandığını da sözlerine ekledi.

“Hiçbir Şehirde Bu Denli Kapsamlı ve Fikir Üreten Bir Yapı Yok”
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Şeref Demir, sektöre en çok ihtiyaç duyulan bir sürecin yaşandığını söyledi. Türkiye’de 6,7 milyona ulaşan riskli yapının bulunduğunu ve bu yapıların 1,5 milyonu için acil dönüşüm gerektiğini dile getiren Şeref Demir, “BTSO İnşaat Konseyi olarak tüm paydaşlarımızla şehrin ve ülkemizin geleceği adına katkı sağlamaya çalışıyoruz. BTSO, Türkiye’de örneği olmayan bir projeyi gerçekleştiriyor. Hiçbir şehirde odaların, akademik odalar ve STK’larla bu denli geniş kapsamlı ve fikir üreten bir yapısı yok. Konsey çalışmalarımızda hem kentimiz hem de ülkemiz için önemli kararlar çıkacağı kanaatindeyim.”

“Kentin Gelişimi İçin Ortak Akıl Üretiyoruz”
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, Konsey çalışmalarına BTSO’nun önderliğinde kentin gelişimi için ortak akıl üretmek amacıyla katıldıklarını ifade etti. Ortak akılla yapılan çalışmaların Bursa’nın ve ülkenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Küçükkayalar, “Bu noktada mekânsal planlama oldukça önemli.
Güvenli yapı ve dirençli kenti inşa ederken, yeşil dönüşüm süreçleri, çevre politikaları ve insanımızın mutluluğu esas alınmalı. Bizler de bu konudaki çalışmalara katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

“Bursa İçin Yapılacak Çok İş Var”
TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Konsey çalışmalarının sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek çözüm odaklı bir süreci işlettiğini söyledi. Şirin Rodoplu Şimşek, şunları kaydetti: “Bütün tarafların birbirini dinlemesi ve doğru noktada buluşması Bursamızın sürdürülebilir kalkınması için çok önemli. İşbirlikçi tavrından dolayı BTSO’yu kutluyorum. Bursa için yapılacak çok iş var. Depremle birlikte öne çıkan güvenli yapılaşma, dirençli kentler, kentsel dönüşüm bunlardan sadece birkaçı. Bu örnek yapıyla birçok kente rol model olduk. Buradaki çalışmalar, sektör paydaşlarının kendilerini birbirinin yerine koyarak fikir geliştirdiği, zaman ve enerji kaybının da önüne geçerek Bursa için değer ürettiği bir platform oldu.”

Yorum yapın