“Mimar Sinan’ı Saygı İle Anıyoruz”

Photo of author

Anasayfa » Haberler » STK » “Mimar Sinan’ı Saygı İle Anıyoruz”

“Mimar Sinan’ı Saygı İle Anıyoruz”

Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından ‘Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’ nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, “Mimar Sinan’ı kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle saygıyla anarken; mimarlık ve sanatın kültürel ve tarihi zenginliklerin beşiği olan ülkemizde insanlığın ortak mirası olan kültür varlıklarının tüm mimari, sanatsal ve simgesel değerleriyle korunması gerektiğini değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz” dendi.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin açıklaması şöyle;

“Mimarlığı, çağdaş dünya tarafından da “üstün evrensel değer” olarak tanınan, eşsiz yapıtlarıyla dünya mimarlığına esin kaynağı olan büyük usta Mimar Sinan’ı ölümünün 435.yılında saygıyla anıyoruz.

Mimar Sinan’ın; Anadolu’nun yanı sıra, Balkanlar’dan Yakın Doğu’ya geniş bir coğrafyada verdiği özgün eserlerle olgunlaştırdığı, toplumsal bir kültür öğesi olan yapı sanatı ve fikirleri; ülkemizde mimarlık kültürünün temel taşlarını oluşturmuştur. Sinan’ın eserleri; “insanın yaratıcı dehasının başyapıtları” ve “insanlık tarihinde dikkat çekici bir aşamanın seçkin örnekleri” olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir.

Tarih boyunca uygarlıkların kesiştiği bir coğrafyada yer alan, eşsiz mimarlık ve sanat eserlerine sahip, doğal ve kültürel zenginliklerin beşiği olan ülkemizde; Mimar Sinan’ın eserleri, mimarlık mirası ve bellek değerleri, Cumhuriyet devrimi ve değerli kazanımları, uygarlık birikimlerimizle birlikte bilgisizce ve sistemli olarak hızla yok edilmektedir.

Kültürel varlıkların tespiti, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar terk edilmekte; riskli alan, acele kamulaştırma kararları ve kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları yoluyla koruma süreçleri devre dışı bırakılmaktadır.

Evrensel düzeyde kültür mirası değeri taşıyan bu eserlerin bütünlüğünün korunarak sahip olduğu estetik ve sanatsal özelliklerinin yaşatılması, özgün nitelikleriyle gelecek nesillere aktarılması için; mimarlık, koruma, arkeoloji, tarih ve mühendislik gibi mesleki uzmanlık gerektiren pek çok alanda çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.

Anayasada, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile Venedik Tüzüğü gibi ülkemizin kabul ettiği uluslararası sözleşmelerde belirtildiği üzere Devlet; kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması için gerekli önlemleri almakla, anıtların gereğince korunmaları ve bakımları için tüm bilimsel gelişmelerden,  birikimlerden ve tekniklerden yararlanmakla yükümlüdür. Merkezi ve yerel yönetimler bu yükümlülükler çerçevesinde aldıkları tüm kararlarda hukuki ve tarihi sorumluluklar taşımaktadırlar.

Bu bağlamda Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak, Mimar Sinan’ı kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle saygıyla anarken; mimarlık ve sanatın kültürel ve tarihi zenginliklerin beşiği olan ülkemizde insanlığın ortak mirası olan kültür varlıklarının tüm mimari, sanatsal ve simgesel değerleriyle korunması gerektiğini değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

Yorum yapın