İMO Bursa Bina Hasar Tespiti İle İlgili Beyanlara Yanıt Verdi

Photo of author

Anasayfa » Haberler » Gündem » İMO Bursa Bina Hasar Tespiti İle İlgili Beyanlara Yanıt Verdi

İMO Bursa Bina Hasar Tespiti İle İlgili Beyanlara Yanıt Verdi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, yaşanılan büyük
afetin ardından bina hasar tespiti ve mevcut bina durum tespiti çalışmaları hakkında sosyal medyada yer alan “Mikrotremor Tekniği” hakkında açıklamada bulundu.

Bina hasar tespiti ve mevcut bina durum tespiti çalışmalarında Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve
kuruluşlar ile inşaat mühendisleri tarafından gerçekleştirilen testler ile ilgili sosyal
medyada yer alan karalama çalışmalarını hayretler içerisinde izlemekteyiz diyen İMO

Bursa Şubesi Yönetim Kurulu kamuoyuna şu şekilde açıklamada bulundu:

1) Mevcut binalardan alınan beton örnekleri (kamuoyunda karot olarak tabir
edilen örnekler için bakınız Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018
Bölüm 15) eğer binayı zayıflatacak olsaydı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
(TBDY) 2018’de böyle bir uygulamaya izin verilmezdi. Kaldı ki beton örnekleri
kolonların yaklaşık moment sıfır noktasından alınır ve daha sonra bu boşluklar
yüksek mukavemetli harç ile doldurulur.

2) Dünya ölçeğinde modern bir yönetmelik olan TBDY 2018 mevcut binaların
değerlendirilmesi konusunu 15. Bölümünde ayrıntılı olarak toplam 18 sayfada
(bakınız TBDY 2018 sayfa 306-323) detaylı olarak anlatırken Mikrotremor
Tekniğinden hiç bahsetmemektedir.

3) Yukarıdaki maddede detaylarını verilen 15. Bölüm, değerlendirilen mevcut
binanın kaç büyüklüğündeki depreme dayanacağını söylemek yerine
oluşabilecek hasar sınırlarını tarif etmektedir.

4) Binanın taşıyıcı sistemi incelenmeden, mevcut donatıların tespiti yapılmadan,
taşıyıcı sistem modeli kurulup analizlerden yapılmadan kaç büyüklüğündeki
depreme dayanacağını söylemek evlerinin depreme dayanıklı mı olup
olmadığını merak eden vatandaşlarımızı kandırmak olacaktır.

Mikrotremor, sizin binanızın basınç dayanımını vermez. Mikrotremor, zeminin hakim
periyodunu – çok düşük gerilme düzeyleri için dinamik karakteristiklerini verir.
Deprem durumunda betona gelen gerilme düzeyi bu testlerde dikkate alınan düzeyin
binlerce mislidir. Bu yöntem ile deprem analizlerini ve yapısal analizlerini yapan
kişilere lütfen itibar etmeyiniz.

Yorum yapın