NOSAB’dan Eşitlik Politikası

Photo of author

Anasayfa » Haberler » STK » NOSAB’dan Eşitlik Politikası

NOSAB’dan Eşitlik Politikası

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tüm çalışanlarına adil ve eşit çalışma ortamını sağlamak adına hayata geçirdiği “NOSAB Eşitlik Politikası” ile çalışma hayatında yaşanan eşitsizlikle mücadele edecek.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde yer alan eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinden referansla “NOSAB Eşitlik ve Adalet Politikası”nı hazırladıklarını söyledi. Başkan Erol Gülmez, tüm çalışanlarına çeşitliliği desteklemeyi ve ayrımcılığı önlemeyi taahhüt ettiklerini belirterek, “Bu politika, cinsiyet, ırk, din, dil, yaş, engellilik, cinsel yönelim, medeni durum veya yasalara tabi olmayan herhangi bir özellik temelinde ayrımcılığı önlemek ve fırsat eşitliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır” dedi.

Başkan Erol Gülmez, her türlü eşitsizlikle mücadele etmek için çalışanlarına destek olacaklarını ifade ederek, hazırladıkları NOSAB Eşitlik ve Adalet Politikası maddelerini paylaştı. Uygulanacak maddeler şu şekilde:


-Fırsat Eşitliği ve İşe Alım Süreci: NOSAB, işe alım süreçlerinde cinsiyete, ırka, dine, dile, yaşa, engellilik durumuna veya diğer herhangi bir özelliğe dayalı ayrımcılığı önlemeyi taahhüt eder.

-Eşit Çalışma Ortamı: NOSAB, çalışma ortamında herkesin saygı gördüğü, değer verildiği ve eşit muamele gördüğü bir atmosfer sağlamayı taahhüt eder.

-Eğitim ve Farkındalık: NOSAB, çalışanlara eşitlik ve çeşitlilik konularında düzenli eğitim ve farkındalık programları sunar. Bu programlar, ayrımcılığı önleme, farklılıklara saygı gösterme ve eşitlik bilincini artırma amacı taşır.

-Kariyer Gelişimi: NOSAB, tüm çalışanlarının kariyer gelişimini destekler. Çalışanlarını, bireysel ve mesleki yeterliliğini artırmak üzere, eğitimlere teşvik eder.

-Performansa Dayalı Değerlendirme: NOSAB, kariyer gelişimi, ücretlendirme ve terfi süreçlerinde adil ve objektif bir yaklaşım benimser. Ücret politikalarında cinsiyet veya diğer ayrımcı unsurları dikkate almaksızın adil uygulamaları korur. Ayrıca, çalışanlara sağlanan yan haklarda da eşitlik ilkesine bağlı kalır.

Yorum yapın