Özel Çocukların Ekonomiye Yansıması

Photo of author

Anasayfa » Haberler » Eğitim » Özel Çocukların Ekonomiye Yansıması

Özel Çocukların Ekonomiye Yansıması

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ı makamında ziyaret ettik ve konsey genelinde hayata geçirilen çalışmalar üzerinde kısa bir sohbetimiz oldu.

Başkan Orhan, kentlilik bilinci ve Bursa’ya aidiyet duygusunu pekiştirmek adına yakın bir tarihte düzenledikleri hemşehri dernekleri buluşmasından bahsetti.

Bursa’nın demografik yapısını düşündüğümüzde şehrin doğu ve batı yakası arasında uçurum var diyebiliriz. Bu yönüyle etkinlik, kesimleri sosyalleştirerek bir araya getirmek açısından oldukça önemliydi. Altmış bir il derneği ve gönül coğrafyalarımız dediğimiz; Balkan, Kafkas ve Rumeli derneklerinin katılım sağladığı etkinliğin manifestosu ‘sevginin hakim olduğu bir şehir’ olarak vurgulandı. 

MEKANSAL STRATEJİK PLAN

Kent Konseyi Başkanı aslında önemli bir konunun altını çizdi böylece.

“Bursa’nın mekansal stratejik planının çıkarılması ve bu yönde uygulanacak politikalarla şehir hafızasına kazınarak gelecek nesillere güzel bir miras bırakabilecek projeler üretilmeli” diyor. Mekansal strateji plan; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plandır.

Bu niteliği ile mekansal strateji planları; mekansal gelişmeyi yönlendiren, soyut, grafik anlatım diline ve şematik gösterim tekniğine sahip, mekansal gelişme stratejilerini içeren plandır.

Bursa için böyle bir çalışmayı kim vazife bilir üzerine alır ve hayata geçirir bilemem. Fakat oldukça ciddi çalışılarak ele alınması gereken bir rapor olacağa benziyor.

Bu noktada şehir dinamikleri ve dernekler bir araya gelerek bir komisyon oluşturmalı. Bursa’nın ortak değerleri noktasında uzlaşılarak her coğrafyanın beklentileri doğrultusunda bir eylem planı düzenlenmeli.

ŞEHİR ANAYASASI

Ola ki bu çalışmalar sonucunda belki de ‘Bursa’nın Şehir Anayasası’ tanımlanır.

Geçmiş dönemlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Zabıta Müdürü, İnegöl Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen, AK Parti Kurucu İl Başkanı ve 22. Dönem Bursa Milletvekili olan Şevket Orhan, 7 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen seçimli olağan genel kurulda Bursa Kent Konseyi Başkanı seçilmişti.

Başkanın vizyonuyla evrilen Bursa Kent Konseyi yürütme kurulu listesini incelediğimizde görüyoruz ki Şevket Orhan ‘Sevginin Hakim Olduğu Şehir’ manifestosunu yakın çalışma arkadaşlarından başlayarak uygulamaya koymuş. “İnsanları değerleriyle kucaklamayı bilmeliyiz” diyor.

BURSA’NIN ÖZEL ÇOCUKLARI

Bir diğer konu başlığı ise oldukça önemli.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim-öğretim ihtiyaçlarının Bursa ili özelinde mevcut durum analiziyle değerlendirilmesi ve bu öğrenciler için tam zamanlı okulun kurulması gerekçeli bir önerisi var Başkan’ın.

Üstün zekalı özel yetenekli çocukların ülkenin geleceğinin inşaasında önemli bir rol üstlendiğinin farkındalığını ortaya koymak istiyor.

“Beşeri sermayemiz olan bu özel yetenekli çocuklarımız için Bursa’da bir okul kurulması benim en büyük hayalim” diyor.

Ülke kalkınmasında çok önemli roller üstlenen bu çocuklarla ilgili Güney Kore örneğini veriyor Başkan.

“İkinci Dünya savaşında açlık sınırında olan bu ülke bu çocuklarla bugün dünya ekonomisi ile yarışır hale geldi. Perde arkasında köklü ve istikrarlı bir eğitim politikası var. Kişi başına düşen gayri safi milli hafıza 1980’lerde 2300 dolar iken 2018’de 31 bin dolar. Görüyoruz ki bu hızlı ve olağanüstü gelişimin arkasında genç beyinlerin eğitilmesine imkan sağlayan politikalar var. 2003 yılında Özel Yetenekliler Eğitim Kanunu çıkarıyor Güney Kore ve eğitim planını bu çocuklara göre tasarlamış. Amerika, İsrail, Çin, Rusya gibi ülkelerse özel yetenekli çocukların eğitimini öncelik haline getirip yasalaştırmış. Ülkemizde bu noktada politika oluşturma çalışmaları devam etmekle beraber istenilen düzeyde değil. Okullarda açılan destek odaları, bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), üniversitelerin yaz programları ya da vakıflar tarafından açılan atölye uygulamaları açığı kapatmak için yeterli değil.”

METAVERSE, KRİPTO PARALAR

Başkanı dinleyipte hak vermemek mümkün değil. Bursa’da böyle bir okulun açılması gerekliliğe dönüşmüş durumda. Böylece Bursa bir ilke daha imza atmış olacak.

Genel öğrenci profiline bakıldığında, rakamsal verilerle yüzde üç oranında üstün zekalı öğrenci sayısı. İsrail ise bu yüzde üçünde yüzde birini alarak daha da özel eğitim imkanları ile geleceğe hazırlıyor özel yetenekli üstün zekalı çocuklarını.

Eğer konuya doğru yerden bakmayı bilirsek Türkiye’nin çok değil, 20 yıllık, 50 yıllık gelişim planında bu oldukça önemli bir başlık olur.

Dünyanın meta evrene (metaverse)Türkçe tabiriyle sanal evren diyebileceğimiz, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra, sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı, çevrimiçi üç boyutlu sanal ortamları destekleyen, internet’in varsayımsal bir yinelemesine doğru evrildiğini düşünürsek, bu özel çocuklar ülkenin geleceği.

Meta evren, birden fazla sanal dünyayı bir araya getiren kalıcı, çevrimiçi 3D bir dünya konsepti. Meta evreni internetin gelecekteki hali olarak düşünebilirsiniz.

Meta evren bu 3D dünyalarda kullanıcıların; çalışmasına, buluşmasına, oyun oynamasına ve sosyalleşmesine imkan tanıyor.

Gelecekte kripto paralar bir meta evren için çok uygun olabilir.

Bu bir dijital ekonominin yaratılmasına imkan tanır. Geleceğe baktığımızda büyük teknoloji devleri bu yolda öncülük etmek için çalışıyor.

Yeniden ifade etmek gerekirse resmi doğru ve geniş bir bakış açısıyla görmek gerekir. Özel eğitim gerektiren bu çocuklarımıza doğru eğitim-öğretim politikaları hayata geçirmek zorundayız.

Yorum yapın